Python ja luokat pähkinänkuoressa

Pythonin luokkien käyttö on yksinkertaista. Muutamalla perusasialla voi helposti tehdä OOP- ohjelmointia ja käyn nyt lyhyesti perusperiaatteita läpi. Teksti on tehty oman valmentamisen tukimateriaaliksi eli tätä on käytetty luennoinnin apuna. Tekstissä käydään lyhyesti läpi luokkien luominen ja mm. metodien käyttäminen….Python ja bubble sort

Bubble sort eli kuplasorttaus on hyvä keino opetella ymmärtämään sisäkkäisiä silmukoita. Kyseisellä menetelmällä on helppo myös visualisoida kuinka tämä yleinen algoritmi toimii. Kuplasorttausta on opetettu yleisti myös ohjelmoinnin opetuksen yhteydessä….React projekti – hakemistorakenne

Yksi suurista kysymyksistä on se, että millainen hakemistorakenne pitää luoda React- projektille. Kysymys on mielenkiintoinen, koska jokaisella projektilla on omanlaisensa rakenne ja se riippuu projektin koosta ja monista muista asioista. Hyvä ohje tähän on se, että pohdi rakennetta mutta älä liiian kauan. …MongoDB + CRUD

Tässä tekstissä käydään lyhyesti läpi MongoDB:n CRUD- operaatiot läpi. CRUD eli create, read, update, delete ovat jokaisen sovelluksen perustoiminnot. Ja nyt katsotaan asioita MongoDB:n kautta. Ja tehdään CRUD- operaatiot tällä kertaa mongosh- avulla jotta konsolinkäyttökin tulee tutummaksi. ”In computer programming, create, read, update, and delete (CRUD) are the four basic operations of persistent storage.[1] CRUD…Node.js + express + mongoose- tapa tehdä sovellusta

Thedäänpä tänään lyhyt esimerkki siitä kuinka saadaan NoSQL- tietokantaan yhteys Mongoosen avulla. Mongoose sanoo itsestään näin: ”elegant mongodb object modeling for node.js”. Eli aletaan tutkimaan kuinka sen avulla tehdään yksinkertainen tietokantasovellus tai oikeastaan palvelinpää sille….CSV- tiedosto ja Python

Tekstissä käydään lyhyesti läpi kuinka käsitellään CSV- tiedostoa ja kuinka sen avulla voidaan käsitellä tietoa. Teksti liittyy ohjelmoinnin perusteiden kurssiin ja siellä tehtävään aineiston suodatus. …Pari sanaa SQL- kannan suunnittelusta

Sanotaan, että hyvä tavoite kannan suunnittelussa on, että tuloksena olevaa tietokantaa on mukavaa käyttää SQL-kielen avulla. Tietokannan rakenteen tulisi olla sellainen, että pystymme hakemaan ja muuttamaan tietoa näppärästi SQL-komennoilla. Lisäksi toinen tavoite voisi olla se, että tieto talletaan vain yhteen paikkaan ja yhteen kertaan. Näillä kahdella säännöllä pääsee alkuvaiheessa jo pitkälle….MongoDB – Ajatuksia kannan suunnittelusta

Oletko koskaan miettinyt, ”Kuinka mallinnan skeeman sovellukselleni?”  Se on yksi yleisimmistä kehittäjien MongoDB:hen liittyvistä kysymyksistä. Ja vastaus on, se riippuu. …Perusteita tietokannoista -SQL

”Tietokanta on järjestetty tietokoneen tallentama tietojen ja informaation kooste. Tietokannat ovat määrättyä tarkoitusta varten koottuja tiedostokokoelmia, joista hakumenetelmillä saadaan yksittäinen tieto tai tietoyhdistelmiä ja joita voidaan korjailla tai täydentää (päivitys). Laajimmin käytetyt tietokantaohjelmistot (nk. relaatiotietokannat) perustuvat ns. relaatiomalliin. >Relaatiomallin vaihtoehtona tietokannat voivat perustua muun muassa oliomalliin tai graafimalliin.”, Wikipedia…MongoDB Shell – hiukan perusteita

MongoDB on ns. NoSQL- kanta. Se on käsite, jolla kuvataan perinteisestä SQL-relaatiomallista poikkeavia tietokantoja. Nämä tietokannat eivät seuraa mitään kiinteästi määriteltyä rakennetta, minkä ansiosta tietokantoihin voidaan kirjoittaa myös ennalta määrittelemätöntä dataa. Tämän lisäksi NoSQL-tietokantoja voidaan hajauttaa useammalle palvelimelle. Tässä tekstissä vilkaistaan muutamaa työkalua MongDB:n käyttöä varten. …